Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2021-07-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №23

Тус шүүх нь 2021 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд аймгийн Прокурорын газраас шинээр 3 хүнд холбогдох 3 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна

Огноо: 2021-07-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн “Өргөмжлөл”-өөр шагнууллаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүгчийн хараат бус, бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, шүүхийн захиргааны удирдлагыг үр нөлөөтэй, бүтээмжтэй, хариуцлагатай хэр

Огноо: 2021-07-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №22

Тус шүүх нь 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд аймгийн Прокурорын газраас шинээр 5 хүнд холбогдох 5 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?