Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2022-10-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №32

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2022 оны 9 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 9 хүнд холбогдох 9 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 16 хүнд хол

Огноо: 2022-10-05  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийнанхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны 2022 оны “III-р улирал”-ын мэдээ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийнанхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны 2022 оны “III-р улирал”-ын мэдээг 2021 оны мөн үетэй харьцуулсан үзүүлэлт

Огноо: 2022-10-04  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ЭРҮҮ БОЛОН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

а.Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байдал Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2022 оны 3 дугаар улирлын байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс эрүүгийн 19, зөрчлийн 21 хэрэг хүлээн авч, үүнээс э

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?