Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2020-10-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №36

Тус шүүх нь 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 3 хүнд холбогдох 3 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

Огноо: 2020-10-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Эвлэрүүлэн зуучлалын талаар мэдээлэл өгч, санал асуулга авлаа

Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, сургалт, судалгааны багийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу иргэдэд шүүхийн үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор Эвлэрүүлэн зуучлагч Ж.Лхамдолгор, туслах Х.Отгонбаяр нар Мөр

Огноо: 2020-10-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймагт эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж байна

Маргаан шийдвэрлэх сонголтод аргууд дэлхийн олон улс оронд өргөн тархаж байгаа билээ. Маргалдагч талууд зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр маргаанаа эвийн журмаар, харилцан сэтгэл ханамжийн баталгаатай шийдэлд хүрэхийг эвлэрүүлэн зуучлал гэнэ.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?