Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2021-06-14  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №18

Тус шүүх нь 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн хооронд аймгийн Прокурорын газраас шинээр 6 хүнд холбогдох 6 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна

Огноо: 2021-06-11  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №17

Тус шүүх нь 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 5 хүнд холбогдох 5 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна

Огноо: 2021-06-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний судалгааг танилцуулж байна

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?