Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2022-05-10  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагаанд зориулсан сургалтад оролцлоо

Гэмт хэргийн гэрч, хохирогч, холбогдогч хүүхдийн хууль зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага нь Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын алба, Засгийн газрын х

Огноо: 2022-05-09  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №17

Тус шүүх нь 2022 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 14 хүнд холбогдох 12 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 12 хүнд холбогдох 12 зөрчлийн хэрэг хүлээн авса

Огноо: 2022-05-09  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №18

Тус шүүх нь 2022 оны 5 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 4 хүнд холбогдох 4 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 5 хүнд холбогдох 5 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан ба

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?