Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2021-04-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №07

Тус шүүх нь 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 10 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

Огноо: 2021-04-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №08

Тус шүүх нь 2021 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 19 хүнд холбогдох 15 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

Огноо: 2021-04-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №09

Тус шүүх нь 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 8 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?