Өмгөөлөгч нарт сургалт, ярилцлага зохион байгууллаа.

Өмгөөлөгч нарт сургалт, ярилцлага зохион байгууллаа.

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчийн 2017 оны ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хөвсгөл аймгийн өмгөөлөгч, орон тооны бус эвлэрүүлэн зуучлагч нарт тус шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Б.Амартүвшин, туслах ажилтан Х.Отгонбаяр нар Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны... Дэлгэрэнгүй

{date=Y.m.d}
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ДОЛОО ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ №7

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ДОЛОО ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ №7

1. Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2017.02.13-02.17 өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нийт 13 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна. 2. Хянан шийдвэрлэсэн хэргийн тоо: Мөн хугацаанд 17 хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс: 1. Хялбаршуусан журмаар: 3 2. Шүүх хуралдаанаар: 14 3. Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон: 1 ... Дэлгэрэнгүй

{date=Y.m.d}
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №7

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №7

1.Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 5 хүнд холбогдох 5 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна. 2.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн хугацаанд 8 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.... Дэлгэрэнгүй

{date=Y.m.d}
“Сэтгэлийн дэм”

“Сэтгэлийн дэм”

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд "Сэтгэлийн дэм” болгож шүүхийн үйлчилгээний ажилтан О.Бадмаад сар шинийн тавгийн идээг бэлэглэлээ. Та бүхэн сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй.   Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх... Дэлгэрэнгүй

{date=Y.m.d}
Мэдээ

Мэдээ

  Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хэргийн хөдөлгөөний стандартын хэрэгжилтийг хангах, дотоод хяналтаа сайжруулах зорилгоор Шүүхийн тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09 өдрийн А/10 дугаартай тушаалаар хэргийн хөдөлгөөний аргачлал, стандартын хэрэгжилтийг шалгах хэсэг... Дэлгэрэнгүй

{date=Y.m.d}
Шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт явууллаа.

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудад сургалт явууллаа.

Тус шүүхийн Тамгын газрын "Судалгаа мэдээлэл, сургалт хариуцсан ажлын хэсэг”-ийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Н.Баярхүү 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч болон шүүхийн захиргааны ажилтнуудад... Дэлгэрэнгүй

{date=Y.m.d}
ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН-нд Мэдээлэл лавлагаа, Миний ажил нэртэй эссээ тэгүүн байр эзэллээ

ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН-нд Мэдээлэл лавлагаа, Миний ажил нэртэй эссээ тэгүүн байр эзэллээ

 2017 оны 01-р сарын 10-аас 2017 оны 02 дугаар сарын 6-ний хооронд зохион байгжжлсан Шүүхийн захиргааны ажилтнуудын онолын мэдлэг, шүүхийн захиргаа, шүүх, иргэдийн хоорондын харилцаа, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог дээшлүүлэх, сайн туршлага, зөв үзэл санааг солилцон дэлгэрүүлэх, ажил мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах зорилготойгоор Шүүхийн... Дэлгэрэнгүй

{date=Y.m.d}
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №6

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №6

1.Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 10 хүнд холбогдох 9 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна. 2.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн хугацаанд 14 хүнд холбогдох 10 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.... Дэлгэрэнгүй

{date=Y.m.d}

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО