Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2022-07-26  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №25

Тус шүүх нь 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 12 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 20 хүнд холбогдох 19 зөрчлийн хэрэг хүлээн авс

Огноо: 2022-07-26  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №26

Тус шүүх нь 2022 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 11 хүнд холбогдох 11 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 19 хүнд холбогдох 19 зөрчлийн хэрэг хүлээн авс

Огноо: 2022-07-19  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

35 шүүгчийн сул орон тоо зарлалаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 117, 178, 194, 219, 228 дугаар тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 24, давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн 8, хяналтын шатны шүүхийн шүүгчийн 3, нийт 35 шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?