ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ  ДОЛОО ХОНОГ ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ №8

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ДОЛОО ХОНОГ ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ №8

Д/д Хүлээн авсан нэхэмжлэл Хүлээн авахаас татгалзсан нэхэмжлэл Захир-гааны хэрэг үүсгэсэн ХХША-нд Хугацаа хэтэрсэн хэргийн тоо Шүүх хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр товлосон хэргийн тоо Хойшилсон шүүх хуралдаан Хянан... Дэлгэрэнгүй

3-10-2018, 09:32
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 14-ний хооронд шийдвэрлэсэн захиргааны  хэргийн товч мэдээ

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 14-ний хооронд шийдвэрлэсэн захиргааны хэргийн товч мэдээ

1.Шинээр хүлээж авсан нэхэмжлэл: Тус шүүх нь 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хооронд иргэн, хуулийн этгээдээс 4 нэхэмжлэл хүлээн авч захиргааны хэрэг үүсгэн хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж байна. Хүлээн авахаас татгалзаж буцаасан нэхэмжлэл байхгүй байна. 2.Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн... Дэлгэрэнгүй

19-09-2018, 02:26
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР

Батлав: Шүүхийн Тамгын газар ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.02.26-2018.03.02 Д/д Даргалагч шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч Хариуцагчийн ... Дэлгэрэнгүй

21-02-2018, 12:29
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018.02.05-2018.02.09-ний өдрийн хоорондох шүүх хуралдааны зар

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018.02.05-2018.02.09-ний өдрийн хоорондох шүүх хуралдааны зар

Батлав: Шүүхийн Тамгын газар ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2018.02.05-2018.02.09 Д/д Даргалагч шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч Хариуцагчийн ... Дэлгэрэнгүй

30-01-2018, 17:49
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2017.09.25-2017.09.29 Д/д Даргалагч шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч,... Дэлгэрэнгүй

22-09-2017, 16:56
Хөвсгөл аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.08.28-2017.09.01-ний өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны зар

Хөвсгөл аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017.08.28-2017.09.01-ний өдрийг хүртэлх шүүх хуралдааны зар

Батлав: Шүүхийн Тамгын газар ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 201.01 Д/д Даргалагч шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэгчийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч Хариуцагчийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч ... Дэлгэрэнгүй

29-08-2017, 11:01
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ  ДОЛОО ХОНОГ ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ДОЛОО ХОНОГ ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ДОЛОО ХОНОГ ТУТМЫН МЭДЭЭЛЭЛ 2017.01.02-01.06 Д/д Шүүхийн нэр Хүлээн авсан... Дэлгэрэнгүй

9-01-2017, 16:25
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.12.05-2016.12.09-ний өдрийн хооронд болох Шүүх хуралдааны зар

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016.12.05-2016.12.09-ний өдрийн хооронд болох Шүүх хуралдааны зар

2016.12.06 Шүүх хуралдааны зар   10.00 цагаас   Жанхай тур ХХК-ийн захирал Б.Даваадоржийн нэхэмжлэлтэй Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаанд холбогдох захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хурал,   Даргалагч шүүгч: Б.Энхтайван   2016.12.08 Шүүх хуралдааны зар   14.00 цагаас   Хөвсгөл... Дэлгэрэнгүй

3-12-2016, 11:39

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО