Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

/Эрүү/ 2019.02.25-2019.03.01 Мөрөн сум Д/д Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, цаг Шүүгдэгч, цагаатгагдсан этгээд Хэргийн зүйлчлэл Илтгэгч шүүгч Прокурор , хууль ёсны төлөөлөгч Хохирогч, бусад оролцогч ... Дэлгэрэнгүй

22-02-2019, 09:49
Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн   эрүү болон иргэний хэргийн хөдөлгөөний тойм мэдээ

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн эрүү болон иргэний хэргийн хөдөлгөөний тойм мэдээ

2018 оны 12 дугаар сарын21-нийөдрөөс 2019 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдрийнтус шүүх анхан шатны шүүхээс иргэний 4, эрүүгийн 5 хэрэг хүлээн авч эрүүгийн 3, иргэний 3 нийт 6 хэргийг давж заалдах шатны журмаар хянан шийдвэрлээд байна. Нийт шийдвэрлэсэн иргэн, эрүүгийн хэргийг дараах байдлаар танилцуулбал А) Иргэний хэрэг шийдвэрлэлтийн байдал ... Дэлгэрэнгүй

2-02-2019, 08:43
Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019.01.21-2019.01.25-ны өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны зар

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019.01.21-2019.01.25-ны өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны зар

  Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны /Эрүү/ 2019.01.21-2019.01.25 Мөрөн сум Д/д эхлэх огноо, цаг Шүүгдэгч, цагаатгагдсан этгээд Хэргийн зүйлчлэл Илтгэгч шүүгч Прокурор Өмгөөлөгч, хууль ёсны төлөөлөгч ... Дэлгэрэнгүй

22-01-2019, 01:23
Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019.01.07-2019.01.11-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны зар

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019.01.07-2019.01.11-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны зар

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар /Эрүү/   2019.01.07-2018.01.11 Мөрөн сум Д/д Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, цаг Шүүгдэгч, Цагаатгагдсан этгээд Хэргийн зүйлчлэл Илтгэгч шүүгч Прокурор ... Дэлгэрэнгүй

7-01-2019, 01:21
Шагналыг гардуулан өглөө

Шагналыг гардуулан өглөө

Хөвсгөл аймгийн шүүхэд олон жил ажиллаж байгаад гавьяаныхаа амралтанд гарсан ахмад шүүгч М.Сүхбаатар, ахмад ажилтан Н.Найдаа нарыг Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн "Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнасныг 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Б.Сосорбарам, шүүхийн Тамгын газрын дарга... Дэлгэрэнгүй

16-10-2018, 09:59
Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018.08.13-2018.08.17-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны зар

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018.08.13-2018.08.17-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны зар

Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны /Иргэн/ Огноо: 2018.08.13 -2018-08-17Мөрөн сум Д/д Шүүх хуралдаан эхлэх огноо Нэхэмжлэгч Хариуцагч Бие даасан шаардлага гаргасан болон гаргаагүй гуравдагч этгээд Нэхэмжлэлийн шаардлага ... Дэлгэрэнгүй

4-09-2018, 08:58
Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн   эрүү болон иргэний хэргийн хөдөлгөөний тойм мэдээ /8 сарын байдлаар/

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн эрүү болон иргэний хэргийн хөдөлгөөний тойм мэдээ /8 сарын байдлаар/

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн эрүү болон иргэний хэргийн хөдөлгөөний тойм мэдээ /8 сарын байдлаар/ Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2018 он гарсаар 8 сарын байдлаар иргэний 18, эрүүгийн 35 хэргийг давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэсэн байна. Тодруулбал Нийт шийдвэрлэсэн иргэний... Дэлгэрэнгүй

4-09-2018, 08:45
Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018.06.18-2018.06.22-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны зар

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018.06.18-2018.06.22-ний өдрийг хүртэл шүүх хуралдааны зар

Ýð¿¿, Èðãýíèé õýðãèéí äàâæ çààëäàõ øàòíû /Ýð¿¿/ 2018.06.18-2018.06.22 ̺ðºí ñóì Ä/ä ýõëýõ îãíîî, öàã Ø¿¿ãäýã÷, öàãààòãàãäñàí ýòãýýä Õýðãèéí ç¿éë÷ëýë Илтгэгч шүүгч Ïðîêóðîð ªì㺺ëºã÷ ... Дэлгэрэнгүй

19-06-2018, 02:16

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО