ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ БОДОХ

ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ БОДОХ

7 дугаар зүйл. Шүүхээс эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ 7.1 Эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлүүлэхээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргах болон шүүхээс баримт бичиг олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана. 7.1.1 Эд хөрөнгө чанартай үнэлж болох нэхэмжлэлд нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс... Дэлгэрэнгүй

21-11-2016, 09:18
Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр

Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тэхай хууулиас   62 дугаар зүйл Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр   62.1 Нэхэмжлэлд дараах зүйлийг тусгасан байна. 62.1.1 Нэхэмжлэлийг ямар шүүхэд гаргаж байгаа 62.1.2 Нэхэмжлэгчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг, оршин байгаа газар 62.1.3 Хариуцагчийн овог нэрэцгийн нэр,... Дэлгэрэнгүй

21-11-2016, 09:15
Нэхэмжлэлийн загварууд

Нэхэмжлэлийн загварууд

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох тухай /загвар/ Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны  шүүхэд нэхэмжлэл гаргах нь: 2011 оны …сарын …-ний өдөр Мөрөн хот Нэхэмжлэгч: Мөрөн сумын  2-р хороо 15-р байр /гудамж/-ны 38 тоотод оршин суух Батаагийн Хулан· Хариуцагч: Мөрөн сумын· 5-р хороо 8-р... Дэлгэрэнгүй

1-03-2015, 12:38
ШҮҮХИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГААНЫ АЛБА, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ШҮҮХИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ЛАВЛАГААНЫ АЛБА, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Шүүхийн мэдээлэл, лавлагааны алба нь бүх шатны шүүхийн нэгдүгээр давхарт, олон нийтэд харагдахуйц ил газар байрлах ба "ШҮҮХИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ АЛБА” гэсэн хаягийг тодоор бичиж байрлуулна. Мэдээлэл лавлагааны албыг мэдээлэл, лавлагааны мэргэжилтэн хариуцан ажиллах бөгөөд уг алба нь шүүхийн газар, хэлтсийн бүтцэд багтаж ажиллана. Шүүхэд хэрэг... Дэлгэрэнгүй

28-02-2015, 19:07
Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО