Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 1 дүгээр улирлын тойм мэдээ

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2021 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс эрүүгийн 15 хэрэг, зөрчлийн 7 хэрэг хүлээн авч эрүүгийн 14, зөрчлийн 6 хэргийг шийдвэрлэсэн бол Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс иргэний 7 хэрэг хүлээн авч, 7 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

 

Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг

гэмт хэргийн төрлөөр авч үзвэл

 

Хэргийн төрөл

 

 

Нийт

1

Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих

 

2

2

Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах

4

2

Залилах

                      1

 

3

Хууль бусаар мод бэлтгэх

4

 

4

Хүнийг алах

1

 

5

Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах

 

2

Нийт

14

 

 

 

 

 

 

Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг

 маргааны төрлөөр авч үзвэл

 

 

Үзүүлэлт

Маргааны төрөл

1

Хянан шийдвэрлэсэн

 

 

 

 

 

Иргэн

 

 

 

 

 

Хөдөлмөр

 

 

 

 

 

Гэр бүл

 

 

 

2

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн

 

2

 

1

 

0

3

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан

 

0

             1

0

4

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгосон

 

2

             0

1

Нийт 7

 

 

4

            2

1