Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2021-04-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №10

Тус шүүх нь 2021 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 10 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

Огноо: 2021-04-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №09

Тус шүүх нь 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 8 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна

Огноо: 2021-04-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №08

Тус шүүх нь 2021 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 19 хүнд холбогдох 15 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

Огноо: 2021-04-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №07

Тус шүүх нь 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2021 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 10 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

Огноо: 2021-04-14  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хамтарсан уулзалт, сургалт зохион байгууллаа

Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар, Хөвсгөл аймаг дахь Цагдаагийн газартай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу Цагдаагийн газрын Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн удирдах болон гүйцэтгэх албан хаагч нартай хамтарсан уулзалт, сургалт зохио