Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-03-20  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцогчид 65 сул орон тоонд өрсөлдөнө

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 324, 2023 оны 27, 82, 93 дугаар тогтоолоор анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 59, давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн 5, хяналтын шатны шүүхийн шүүгчийн 1, нийт 65 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлалаа.

Огноо: 2023-03-20  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Хувийн хэрэг хөтлөх журмаар сургалт зохион байгуулав

Байгууллагын дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 600 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Т.Батхишиг шүүхийн захиргаа болон үйлчилгээний ажи

Огноо: 2023-03-17  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн процессын тойм

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн процессын тойм

Огноо: 2023-03-17  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн тойм

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн тойм

Огноо: 2023-03-14  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэл энэ сарын 27-оос эхэлнэ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 82 дугаар тогтоолоор анхан, давж заалдах болон хяналтын шатны шүүхийн нийт 55 шүүгчийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт зарласан. Үүнд анхан шатны 52, давж заалдах шатны 2, хяналтын шатны 1 шүүгчийн сул орон тоог нөхөх со