Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2021-07-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №23

Тус шүүх нь 2021 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд аймгийн Прокурорын газраас шинээр 3 хүнд холбогдох 3 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна

Огноо: 2021-07-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн “Өргөмжлөл”-өөр шагнууллаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүгчийн хараат бус, бие даасан байдлыг бэхжүүлэх, шүүхийн захиргааны удирдлагыг үр нөлөөтэй, бүтээмжтэй, хариуцлагатай хэр

Огноо: 2021-07-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №22

Тус шүүх нь 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд аймгийн Прокурорын газраас шинээр 5 хүнд холбогдох 5 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

Огноо: 2021-07-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны 1 дүгээр улиралд эрүүгийн 177 хэрэг, зөрчлийн 403 хэргийг хянан шийдвэрлэж, 392 хүнд зөрчлийн шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэсэн байна. 2 хүнийг хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллаж

Огноо: 2021-07-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Тус шүүх энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 749 нэхэмжлэлийг хүлээн авсан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 45.8 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.