Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-07-05  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛЫН 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч нь 2021 оны бүтэн жилийн мэдээ гаргаснаас хойш тасалбар болгож урьд оны үлдэгдэл иргэний эрх зүйн 6, гэр бүлийн эрх зүйн 20, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан 1 нийт 27 өргөдөл

Огноо: 2022-07-05  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 6 сарын байдлаар өмнөх оны 7 хэрэг дээр шинээр 18 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авснаас, 8 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, буцаасан. 2 хэргийг давж заалдах шатны шүүхээс дахин хэлэлцүүл

Огноо: 2022-07-04  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

а.Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байдал Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2022 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс эрүүгийн 14 зөрчлийн 13 хэрэг хүлээн авч, үүнээс эр

Огноо: 2022-06-29  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Хангайн бүсийн спортын тэмцээн зохион байгууллаа

Хөвсгөл аймагт шүүх байгуулагдсаны түүхт 90 жилийн ойг тохиолдуулан хангайн бүсийн мэргэжил нэгт шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрыг хөгжүүлэх, эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэх, спортын талбарт шударгаар ө

Огноо: 2022-06-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №23

Тус шүүх нь 2022 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 13 хүнд холбогдох 13 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 42 хүнд холбогдох 42 зөрчлийн хэрэг хүлээн авса