Шүүхүүдийн хэрэг хуваарилах журам

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

 

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

 

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

 

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх